Fire nye år for Sjømæling

Knut Sjømæling frå Senterpartiet skal sitje i ordførarstolen i Gjemnes i nye fire år. Senterpartiet gjorde ei brakval i Gjemnes med 50,0 prosent av røystene. Sjømæling går med dette inn i sin tredje periode som ordførar i Gjemnes.

Knut Sjømæling
Foto: Gunnar Sandvik / NRK