Ferdigbehandla pasienter må vente

De tre første månedene i år hadde Helse Møre og Romsdal ca 2500 døgn med utskrivningsklare pasienter liggende på de fire sykshusene. Flest hadde Ålesund og Molde med ca 900 døgn med utskrivningsklare pasienter på hvert av dem. Kommunene som ikke hentar sine ferdig behandlede pasienter må betale mulkt til Helse Møre og Romsdal