Fare for jordskred

Vær varsom har sendt ut varsel om jordskredfare for delar av Vestland fylke og Møre og Romsdal.
Farevarselet er på gult nivå, men det kan forekomme enkelte store hendingar. Utsette bane- og vegstrekningar kan bli stengde, og bratte skråningar, samt bekkar og elveløp med stor vassføring er spesielt utsette. Årsaka er mykje regn og snøsmelting.