Får kritikk for tvangsbruk

En rapport fra Sivilombudsmannen avdekker at utrygghet hos ansatte har ført til risiko for uforholdsmessig bruk av tvang ved Ålesund sjukehus. Det melder Sunnmørsposten. Rapporten avdekker blant annet at flere pasienter sov i belter, pasienter som var skjermet hadde liten frihet til å bevege seg, og at vedtak om tvangsmedisinering var svakt begrunnet. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger sier til avisa at funnene er alvorlige.

Eksteriørt bilde voksenpsykiatrien
Foto: Remi Sagen