NRK Meny

Får ikke svar

Havila Shipping har fremdeles ikke svart på en bekymringsmelding fra Sogn og Fjordane fylkeskommune. Havila-konsernet eier 67 prosent av aksjene i Fjord1 gjennom selskapet Havilafjord AS. Fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Jenny Følling, sier de har sendt brevet for å vise at de følger med. Til Dagens Næringsliv sier Per Sævik at utover det følelsesmessige, vil ikke en eventuell konkurs få konsekvenser for avtalen.