NRK Meny

Får etablere avfallsanlegg

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har gitt Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) løyve til å etablere avfallsanlegg på det nye industriområdet på Melsgjerdet, der VØR har sikra seg 30 mål, skriv selskapet i ei pressemelding. Det nye anlegget kan stå ferdig rundt årsskiftet 2019/2020 og vil avlaste dagens anlegg bak flyplassen i Hovdebygda. Mottaksanlegg for publikum vil framleis vere på anlegget i Hovdebygda.

Melsgjerdet industriområde - opparbeiding av området.
Foto: Petter Sandvik / VØR