Hopp til innhold
Else May Norderhus
Foto: Roar Strøm / NRK

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Oppsummert

Statsforvaltaren er staten sin representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter.

 • Statsforvaltaren ber Ørsta om avklaring

  Ørsta kommune må svare konkret på om dei har vurdert og tilbydd mat til mannen som døydde avmagra i jula i fjor. NRK fortalte nyleg om den psykisk sjuke mannen som blei funnen død med ei vekt på 37 kilo. Statsforvaltaren ber om å få vite om kommunen har forsøkt å handle matvarer eller tilby han middag, og om dei har fanga opp kor underernært han var. Kommunen får også spørsmål om kva for vurderingar som blei gjort før mannen blei vurdert som samtykkekompetent.

 • Får Klimasnuprisen 2022

  Betonmast Røsand får Klimasnuprisen 2022. Det skriv Statsforvalteren i Møre og Romsdal i ei pressemelding. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide delte ut prisen i lag med statsforvaltar Else-May Norderhus på Nyttårskonferansen i Molde i dag.

  Prisen går til nokon som har vist særleg engasjement og resultat i arbeidet med klimavennleg omstilling i fylket

  Då Betonmast Røsand AS bygde Kårvåg barneskule på Averøy vart avfallet frå byggeplassen meir enn halvert frå det som er vanleg. Bedrifta stiller også interne krav til om at minst 80 prosent av avfallet skal sorterast.

  – Bedrifta er eit forbilde og gir eit viktig bidrag til omstillinga til sirkulærøkonomi og fram mot lågutsleppssamfunnet, sa statsforvaltar Else-May Norderhus då ho delte ut prisen i dag.

  Betonmast Røsand får Klimasnuprisen 2022
  Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Granskar dødsfall

  Helsetilsynet bed no statsforvaltaren i Møre og Romsdal om å granske ei sak der ein mann døde på sjukehus etter eit lårhalsbrot.

  Mannen braut lårhalsen medan han var innlagt på sjukehus, og dødsårsaka skal ha vore lårhalsbrotet og påfølgjande lungebetennelse.

  Dei pårørande er kritiske til behandlinga etter at faren braut lårhalsen medan han var innlagt på sjukehuset.

  Dei har også klaga på dårleg kommunikasjon med dei tilsette på sjukehuset og meiner faren ikkje blei passa godt nok på.

 • Snoka i journalar

  Ein tilsett i helsevesenet i ein romsdalskommune får kritikk for journalsnoking. Ifølgje kommunen skal den tilsette ha gjort oppslag i journalen til ein person, utan å ha rett til det.

  Statsforvaltaren slår fast at den tilsette har brote lova.

  Det var ein ufaglært som gjorde feilen, og i ettertid har ho slutta. Statsforvaltaren ber om at vedkomande oppdaterer seg på lovverket før ein eventuell ny jobb i helsevesenet.

 • Kritikk mot Kristiansund sjukehus

  Kristiansund sjukehus får kritikk for å ha avslutta antibiotika-behandlinga av ein alvorleg lungesjuk mann. Dei pårørande meiner mannen ikkje fekk den behandlinga han skulle fått.

  Statsforvaltaren slår fast at behandlinga ikkje var uforsvarleg, men hadde klare brot på god praksis.

  Etter nokre dagar skjønte legane at mannen trengde antibiotika likevel, men kort tid etter døydde han.

  Sjukehuset har i ettertid endra rutinane.

  Kristiansund sykehus
  Foto: Eirik Haukenes / NRK Luftfoto