Hopp til innhold
Else May Norderhus
Foto: Roar Strøm / NRK

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Oppsummert

Statsforvaltaren er staten sin representant i fylket og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Fylkesmannen er dessutan eit viktig bindeledd mellom kommunane og sentrale styresmakter.

 • Utfordrar kommunane

  – Kommunane har ei viktig rolle i gjennomføringa av den sirkulære økonomien som er tufta på gjenbruk av gamalt materiale og gjenvinning av avfall. Det seier statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Else May Norderhus som peikar på at kommunane gjer mange store innkjøp. Dette er ein økonomi som vil ha store gevinstar i framtida, men kommunane kan gjere mykje meir enn det dei gjer i dag, meiner Norderhus. – Kommunane kan bruke innkjøpsmakta si til å presse fram nye produkt og nye tenester og gjerne bruke lokalt nærngsliv, seier statsforvaltaren.

  Else May Norderhus, statsforvalter i Møre og Romsdal.
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Ønsker å få Gjelsvik til konferanse

  Arrangørene bak den store nyttårskonferansen som blir arrangert i Molde i neste uke etter å ha blitt utsatt på grunn av pandemien, håper å få den nye kommunalministeren som innleder.

  Bjørn Arild Gram sto på programmet, men han er blitt forsvarsminister og Sigbjørn Gjelsvik har overtatt som kommunalminister.

  Mange er spent på signalene fra kommunalministeren - derfor ønsker vi at han kommer, sier statsforvalter Else May Norderhus.

  – Konferansen er viktig, derfor er det også viktig at kommunalministeren kommer, sier Norderhus.

  Else May Norderhus
  Foto: Roar Strøm / NRK
 • Vil behandle fire elver med klor og rotenon

  Statsforvalteren søker Miljødirektoratet om tillatelse til å behandle fire elver i Drivaregionen med klor og rotenon.

  Målet er å utrydde lakseparasitten Gyro.

  Det er elvane Driva, Litldalselva, Usma og Batnfjordselva som trenger behandling. I tillegg blir også sidebekker, sig og mindre elver tatt med fordi fisk med parasitten også kan oppholde seg der.

  Torsdag blir det et informasjonsmøte om prosjektet på rådhuset i Sunndal.

 • Svelget vrangt og døde

  En pasient døde etter å ha svelget vrangt på sykehuset i Ålesund tidligere i vinter. Mannen var syk fra før av og hadde store problemer med å svelge. Likevel fikk han medisin som skal tas sammen med store mengder drikke. Få dager senere døde han av lungebetennelse, og i varselet kommer det frem at vann i lungene var årsaken. Sykehuset blir nå bedt om å gå gjennom rutinene sine.

 • Mista synet på institusjon

  En kommune på Sunnmøre får kritikk for å ikke ha passet godt nok på ei eldre kvinne på en insititusjon. Da hun brått mista synet på et øye, unnlot de ansatte å varsle en lege. Da hun til slutt kom på sykehuset, viste det seg å være en blodpropp i øyet.

  Statsforvalteren konkluderer med at kommunen ga uforsvarlig hjelp. Kommunen må nå legge fram en plan for opplæring og rutiner for varsling av lege og pårørende.

Fylkesmannen meiner hageeigarar veit for lite om farane og konsekvensane når dei dumpar hageavfall ulovleg. Dette er nemleg med på å spreie uønskte artar som styremaktene brukar store ressursar på å verte kvitt.