Får beholde inntektene

Regjeringspartiene har sammen med Venstre og KrF blitt enige om at kommunene skal få beholde kraftinntektene som vannkraftutbygginga gir. I forbindelse med energimeldingen tidligere i år ble det varslet en vurdering av om denne ordningen skulle fortsette. Nå er samarbeidspartiene blitt enige om at en slik vurdering ikke er nødvendig, og at ordningen videreføres.