Få barn sende til sjukehus

Mange uttrykte uro før påske fordi barneavdelinga i Kristiansund var påskestengt. Men under 10 barn frå nordmørskommunar blei i påska innlagt ved barneavdelinga i Ålesund. Klinikksjef for barn og unge i Helse Møre og Romsdal, Ove Økland, seier påska har vore roleg.