Normal

Dyr oppreisning for Kristiansund

Kristiansund kommune kan i alt måtte betale opp mot 20 millioner kroner til tidligere barnehjemsbarn. Det sier Bjørn Soknes, lederen i oppreisningsutvalget.

Statsadvokat Bjørn Soknes

Statsadvokat Bjørn Soknes

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Det er Fylkesmannen som har oppnevnt oppreisningsutvalget. Ordningen gjelder barn som Kristainsund kommune har plassert i barnehjem mellom 1/7 1954 og 1/1 1980.

Flere av de som bodde på barnehjem i Kristiansund i denne perioden har fortalt om grove overgrep og omsorgssvikt.

Fristen for å søke om erstatning og oppreisning er satt til 11. januar 2009. Det er hittil kommet inn 34 søknader, men Soknes regner med at det kommer flere. Utvalget har til nå sagt ja til 12 søknader. Det er vedtatt at beløpene skal være mellom mellom 150 000 og 750 000 kroner. De fleste som søker, får oppreisning. - Noen har fått mer enn andre, fordi vi vurderer søknadene individuelt, sier Soknes. Utvalget skal ikke ta hensyn til at kommunen har dårlig økonomi.

Han regner med at utvalget skal være ferdig med arbeidet sitt på seinvåren 2009, men de siste utbetalingene kommer ikke før i 2010.