Driv med utlufting

Røykutviklinga i Sunndal skal ha kome frå ein kompressor på eit vassbetringsanlegg, opplyser politiet. Dei har avslutta på staden, medan brannvesenet driv med utlufting. Det har ikkje vore opne flammar.