Dømt for vold og trusler

Sunnmøre tingrett har dømt en mann i 30-årene til fengsel i et halvt år for en rekke lovbrudd. De alvorligste forholdene gjelder seks tilfeller av vold og trusler mot politiet. I tillegg kommer 26 tyveri og fire forsøk på tyveri. I straffeutmålingen blir det tatt hensyn til en tidligere dom og en rekke bøter for lignende forhold.