Dømt for økonomisk utruskap

Ein tidlegare leiar for to selskap i Romsdal er dømt til fengsel i 1 år for grov økonomisk utruskap og økonomisk underslag. Seks av desse månadene blir gjort på vilkår, med ei prøvetid på to år. Mannen i 70-åra skal over ei periode på fleire år ha «lånt» pengar frå selskapa han var leiar for, og retten meiner at han dermed har tileigna seg kreditt utan at han hadde rett til dette. Retten vektlegg mellom anna at mannen har utnytta tilliten han har hatt som dagleg leiar. Delar av desse pengane blei betalt tilbake etter ei kort periode. I tillegg til fengselsstraffa må mannen også betale i overkant av 750.000 kroner i erstatning til eit av selskapa han var leiar for. Han erkjende ikkje straffskuld for tiltalen mot han under rettssaka i tingretten i mars.