NRK Meny
Normal

Disse ni skal lede Helse Møre og Romsdal

I dag presenterte direktør Espen Remme i Helse Møre og Romsdal navna på de ni personene som skal han ansvaret for de fire sjukehusene i Møre og Romsdal.

Ålesund sjukehus

... av ti toppsjefer i Møre og Romsdal skal ha sitt kontor ved Ålesund sjukehus.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Det har vært strid rundt måten som ledelsen i Helse Møre og Romsdal skal organisere seg på. I dag ble fire nye stabssjefer utpekt sammen med fem klinikksjefer.

Disse skal utgjøre toppledelsen i Helseforetaket. Senere skal det ansettes såkalt stedlige ledere på de ulike sjukehusene. Denne ordningen er omstridd.

Nå reduseres antall ledere fra 20 til 10. Helse Møre og Romsdal reduserer også antall klinikker fra tolv til seks. Samtidig reduserer en antall stabsavdelinger fra åtte til fire.

Disse skal lede de nye klinikkene og stabene.

  • Ingar Pettersen leder både Klinikk for akuttmedisin og Klinikk for kirurgi.
  • Svanhild Tranvåg leder Klinikk for diagnostikk.
  • Torstein Hole leder Klinikk for medisin.
  • Ove Økland leder Klinikk for barn, unge, kvinne. (ut august, og skal i ny stilling 1.9)
  • Ketil Gaupset leder Klinikk for psykisk helsevern/rus- og avhengighetsbehandling.
  • Helge Ristesund leder Avdeling for direktørens stab:
  • Odd Veddeng leder Avdeling for fag: (trapper ned, og får ny jobb når ny fagdirektør er på plass.)
  • Olav Finnøy leder Avdeling for kompetanse og organisasjon: (Skal også trappe ned, og står i jobben til etterfølger er på plass.)
  • Heidi Nilsen leder Avdeling for virksomhetsstyring og økonomi:

Kjetil Gaupset og Heidi Nilsen har kontorsted Molde. De øvrige sitter i Ålesund.

Ingar Pettersen leder foreløpig klinikk for akuttmedisin og kirurgi. Denne skal etter hvert deles i to klinikker, med to sjefer.

Omstridt ordning

Helse Møre og Romsdal har ca. 6 600 ansatte ved sjukehusa i Ålesund, Volda, Molde og Kristiansund. I 2016 har de et budsjett på ca. 6 milliarder kroner.

Den nye ledelsesorganiseringen har vært omstridd, fordi sjukehusa i Molde, Kristiansund og Volda frykter at alle viktige avgjørelser blir tatt i Ålesund.

Les også: Opprør mot leiinga i Helse Møre og Romsdal

Les også: Høie griper ikke inn i ledelsesstrukturen

.............................................