Diskuterer sokkelberedskap

Kristiansen meiner sokkelberedskapen har vore for dårleg utgreidd. Styreleiar avviser dette, men opnar for ein diskusjon om dette.