Hopp til innhold

Desse hadde størst formue

Ifølge skattelistene er det Egil Giørtz frå Ålesund som hadde den største formuen i Møre og Romsdal i 2021. Han er mellom anna direktør i selskapet H.I. Giørtz. Han hadde ei nettoformue på 535.344.728.

Neste på lista er Lars Ove Løseth frå Surnadal (bildet). Han eig og drifter ein rekke kjøpesenter, blant anna Alti-sentera. Han har nesten dobla formuen si sidan 2020 og hadde i fjor ei formue på 420.892.404. Også inntekta han auka i 2021.

Nummer tre på lista er Christin Pedersen frå Ålesund. Ho jobbar mellom anna i familiebedrifta Fjordlaks, men er også dagleg leiar i selskapet Cap Bil AS. Dei sel mellom anna mopedbilar.

Neste på lista er Roger Hofseth i Ålesund. Han hadde ei formue på 294.673.278. Hofseth er mellom anna dagleg leiar i sjømatselskapet Hofseth AS.

Som nummer fem på lista finn ein Amund Pedersen frå Ålesund. Han er ein del av familiebedrifta Fjordlaks og dagleg leiar av Abacs AS.

Lars Ove Løseth
Foto: Roar Halten / NRK