Skattelister 2020

Skattelistene i Møre og Romsdal

 • Desse hadde mest i formue

  Egil Giørtz frå Ålesund toppar lista over dei som har størst formue i Møre og Romsdal med over 559 millionar. Det viser skattelistene for 2020. Etter han kjem

  Knut Trygve Flakk, Ålesund, 437,8 millionar kroner

  Maria Lilly Flakk, Ålesund, 431,7 millionar kroner

  Hege Sævik Rabben, Herøy, 374,5 millionar kroner

  Njål Sævik, Herøy, 366 millionar kroner

 • Halsebakk hadde størst inntekt

  Roger Halsebakk frå Ålesund er nummer 44 på lista over dei med mest inntekt i Noreg i 2020. Halsebakk var mellom anna med på å etablere Sølvtrans i 1986 og er i dag styreformann i selskapet. Han hadde ei inntekt på over 58 millionar. På lista finn ein også Bernt Lodve Gjendemsjø frå Hustadvika på ein 62.-plass med rundt 50 millionar i inntekt. Han er mellom anna dagleg leiar i Inger Hildur AS og Inger Hildur Invest AS.

  I oversikta over kven som hadde størst inntekt i Møre og Romsdal i 2020 blir dei neste på lista Kolbjørn Kvalen frå Sande kommune (34 millionar), Knut Trygve Flakk frå Ålesund (27 millionar) og Knut Steinar Olsen frå Kristiansund (med 25,6 millionar). Det var også desse fem som betalte mest skatt i Møre og Romsdal i 2020.

 • Røkke er Norges rikeste

  Kjell Inge Røkke er Norges rikeste

  Ifølge skattelistene har Kjell Inge Røkke tatt over tronen som Norges rikeste.

  I fjor var det Gustav Witzøe som var Norges rikeste, men nå er det Røkke som igjen har tatt over 1.-plassen med formue på 19,6 milliarder.

  Oljefondets nye sjef, Nicolai Tangen, seiler inn på tredjeplass på listene.

  Skattelistene for 2020 ble lagt fram onsdag, og er de første der effekten av koronapandemien for alvor kommer til syne.

 • På toppliste

  Både Maria Lilly Flakk og Erika June Flakk frå Ålesund er på topplista over dei under 30 år med mest formue i Noreg. Det viser skattelistene. I 2020 blei rundt 90 prosent av eigarskapet i Flakk Gruppen overført til dei to søstrene. Dei ligg på ein 24. og 26.-plass på lista og har ei formue på i overkant av 431 millionar og 427 millionar. Flakk Gruppen driv mellom anna med hotelldrift, reiseliv, klesproduksjon og eigedom. Dei har også ein stor eigardel i det børsnoterte selskapet Hexagon Composites.