Bryter regelverket

Barnevernsinsititusjonen Sunnmørsheimen i Volda bryter regelverket med å ikke rapportere inn tvangsbruk til Fylkesmannen.

Sunnmørsheimen
Foto: Ingvild Myklebust

Ledelsen i Barne- ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Midt Norge og Sunnmørsheimen er nå kalt inn til møte for å svare for seg.

Fylkesmannen mener ungdomshjemmet ikke har rutiner som sørger for at bruk av tvang blir protokollert på en ordentlig måte.

Fortviler

Eli Karin Walle, rådgiver hos fylkesmannen

Eli Karin Walle mener de ikke får opplysningene de har krav på.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Når disse tvangsprotokollene ikke er sendt inn til Fylkesmannen, som fører tilsyn, har ikke de mulighet til å sjekke om Sunnmørsheimen følger regelverket for bruk av tvang ovenfor ungdommene.

Rådgiver, Eli Karin Walle, hos Fylkesmannen er fortvilt over at de ikke får opplysningene de har krav på.

- De har ikke sendt inn protokoller slik som regelverket tilsier. Det er også mangler ved skoletilbudet som ungdommene får, sier Walle.

- Pågått over tid

Walle sier dette er uvanlig, og at de ikke har dette problemet ved de fire andre barnevernsinstitusjonene i Møre og Romsdal. Hun hevder problemene med manglende rapportering har pågått over tid ved Sunnmørsheimen. Gjennom ansatte har de fått vite om uheldige episoder.

- Når vi har vært på tilsynsbesøk har vi fått vite om tilfeller av bruk av tvang som ikke har blitt notert ned. Dette har vi bedt om å få, men det har ikke blitt sendt til oss.

Vil rette opp

Daglig leder ved Sunnmørsheimen, Stein Lied sier det har foregått en snuoperasjon i barnevernsinstitusjonen som gjør at de ikke har fått sendt inn rapporter til fylkesmannen.

Han sier de er i ferd med å rette opp i det og ser fram til møtet, men ønsker ikke å kommentere påstandene fra Fylkesmannen utover dette.

Hvis institusjonen ikke greier å rette opp i det selv, må Fylkesmannen gripe inn.

- Vi kan gi pålegg om å rette forhold, eller vi kan gi pålegg om å nedlegge drifta. Forutsetninga for det er at drifta skal være uforsvarlig, eller at det skal ha skadelige følger før ungene som oppholder seg der, eller andre, sier Walle.

Tatt opp på ledermøte

Områdeleder Mette Giske, Bufetat Sunnmøre.

Områdeleder Mette Giske sier det er klart at dette er en svikt de må få orden på.

Foto: Tor Havnevik, Bufetat region Midt-Norge

Tirsdag ble anmerkningene fra Fylkesmannen tatt opp på et ledermøtet i Bufetat Region Midt Norge.

- Det er klart at dette er noe som må følges opp, og som vi tar grep for å få orden på, sier områdeleder for Sunnmøre, Mette Giske.

- Det er rutiner for protokollføring, men årsaken til at de ikke har blitt sendt videre har sammenheng med en stressende hverdag for de ansatte.

- Hvordan skal man kunne sikre rettssikkerheten til barna når slike protokoller ikke blir levert?

- Dette er helt klart en svikt i forhold til rettssikkerheten til barna. Det er derfor veldig viktig at det blir rettet opp i, sier Giske.