Brunvoll i Molde kjøper Scana Volda

Propellprodusenten Brunvoll på Årø i Molde har i kjøpt Scana Propulsion A/S med datterselskapet Scana Volda for 84 millioner kroner.

Odd Tore Finnøy

Brunvoll i Molde med sine 300 ansatte, kjøper Scana Propulsion og får dermed 160 nye ansatte

Foto: Jørgen Eide/Brunvoll

Scana Propulsion AS har de siste årene vært eid av Incus Investor A/S og nå kjøper Brunvoll alle aksjene av dem.

Gamle Volda mek

Scana består av det som tidligere var Volda mekanske, en kjent bedrift i lokalmijøet. Scana har anlegg for å lage gir og propellanlegg. I Dalen i Telemark lager de styringssystem. De 160 ansatte er kjent for å ha levert både til fiskefartøy, havbruksfartøy,offshore- og seismikkskip og til handelskip. I fjor omsatte de for 318 millioner, men tjente ikke penger.

Brunvoll

Brunvoll er kjent for produksjon av sine propeller

Foto: Jørgen Eide/Brunvoll

Tenker langsiktig

Styreleder Arthur Brunvoll i Brunvoll i Molde sier at de vil være langsiktig og oppkjøpet av Scana gir mulighet til for å utvikle flere produkt i Norge.

– Dette vil skje med en høy grad av automasjon her i landet, sier Brunvoll .

Det er nå to selskaper med lange tradisjoner og kompetanse innen det maritime marked i Norge og internasjonalt som går sammen gjennom dette oppkjøpet.

Brunvoll

Brunvoll lager fremdriftssystem for skip

Foto: Arild Solberg

– Som en kuriositet er både Brunvoll og Volda Mekaniske - som selskapet het tidligere , omtrent like gamle, og har samme bakgrunn fra utvikling og produksjon av semidieselmotorer på begynnelsen av 1900 – tallet, forteller Arthur Brunvoll.

Vinn-vinn

Adm.direktør Odd Tore Finnøy sier kjøpet er et strategisk grep fra Brunvoll sin side, hvor målet er å skape en vinn – vinn situasjon for begge selskap.

– Sammen kan vi tilby kunden enda bedre og helhetlige løsninger for både framdrift og manøvrering av avanserte skip og vi styrker posisjonen i markedet med dette kjøpet sier Finnøy.