Brannøving på Lønset

Molde brannvesen skal i dag øve i ein bustad på Lønset, nær E039. Dei opplyser også om at det vil komme røyk i samband med øvinga.