Bot til britisk fiskebåt

En britisk sildetråler som skulle levere fisk til et fiskemottak i Ålesund, har fått ei bot på 800.000 kroner.
Grunnen er at tråleren ikke fulgte rapporterringsreglene for fiske i norsk-økonomisk sone.

Politiadvokat Arnt Erik Oust ved Møre og Romsdal politidistrikt sier reaksjonene er strenge dersom man bryter regelverket.

– Det er viktig for norske myndigheter å vite hvem som fisker i vårt farvann og derfor er det strenge reaksjoner når det er fartøy som fisker der som ikke har fulgt det regelverket som vi har satt for å beskytte ressursen i havet i vårt område her, sier Oust. Rederiet har vedtatt og betalt bota.

Kapteinen fikk ei bot på 50.000 kroner.