NRK Meny
Normal

Børsras fører til større forskjeller

I dag har børsene rast over store deler av verden, og oljeprisen er den laveste på 11 år. Men det er ikke alle som taper på dette, sier sjeføkonomen i Sparebanken Møre, Inge Furre.

Sjeføkonom i Sparebanken Møre, Inge Furre

Sjeføkonom i Sparebanken Møre, Inge Furre

Foto: Frode Berg / NRK

– Aksjemarkedet svinger opp og ned. Det vi ser nå er et øyeblikksbilde, men det sier også noe om en framtid med økt usikkerhet både internasjonalt og i Norge. Oljeprisen har ikke vært lavere siden 2004, sier sjeføkonom Inge Furre.

Rammer aksjeeiere

Furre sier at det kraftige børsfallet i første omgang ikke vil ramme det store flertallet her i landet. De som i første rekke merker det, er de som sitter med store aksjeposter i oljerelaterte næringer.

– Det er jo slik det er i aksjemarkedet, at kurser går opp og ned, og nå har det vært et ganske kraftig kursfall i det siste, sier Furre.

– Børsraset får foreløpig ikke så store konsekvenser for dem som ikke har aksjer?

– Nei, dette er et øyeblikksbilde av aksjemarkedet. Men vi vet også at aksjemarkedet gjenspeiler en virkelighet med fallende oljepriser og større usikkerhet om den økonomiske utviklingen internasjonalt, blant annet i Kina.

Bekymret for oljeindustrien

Inge Furre er spesielt bekymret for leverandørindustrien og de som produserer tjenester for oljesektoren.

– Lavere oljepris fører til at færre investeringsobjekter på sokkelen blir lønnsomme. Det betyr store ringvirkninger innenfor leverandørindustrien og de som produserer tjenester. Og det er klart når oljeprisen faller så lavt ned som den gjør nå, så er det negativt for Norge. Det blir lavere vekst. Vi får mindre å gjøre. Ledigheten stiger. Det er generelt negativt for Norge når prisen på vår viktigste eksportvare faller.

Fordeler for noen

Selv om Furre er klar på at enkelte deler av næringslivet har det vanskelig akkurat nå, så gjelder ikke det alle. Han mener det aldri har vært så store forskjeller mellom næringene som det er nå. Det gir noen fordeler for et eksportfylke som Møre og Romsdal.

– Samtidig som utfordringene er meget store i de oljerelaterte næringene, så er det noen som tjener på at oljeprisene faller, kronen blir svakere og rentene går ned. Spesielt dette med svakere krone er positivt for eksportfylket Møre og Romsdal. Det gjelder for eksempel fisk, reiseliv, næringsmidler og møbler. Forskjellene mellom næringene øker i takt med at oljeprisen faller, sier Furre.

Furre mener dette kan gi tryggere arbeidsplasser i de ulike eksportnæringene på litt lengre sikt, men det tar noe tid før vi ser konsekvensene av en lavere kronekurs.

I oljesektoren er det annerledes. Det som nå rammer oljesektoren fører raskt til permitteringer og økende ledighet.

Ikke alle jobber med olje

Inge Furre regner med at ledigheten i Møre og Romsdal vil øke noe framover. Men økt ledighet vil ikke ramme alle. En stor andel av de yrkesaktive jobber med såkalt offentlig tjenesteyting, og Furre understreker at det fremdeles brukes mye penger i offentlig sektor.

Det gjelder både innenfor helsetjenestene og for eksempel i forbindelse med bygging av veier og annen infrastruktur.