NRK Meny
Normal

Borettslaga vil være med på det grønne skiftet

Borettslag og sameier over hele landet håper nå på at stortingsflertallet vil sørge for at fellesmåling fortsatt kan bli lovlig. Dette vil stimulere til satsing på grønn teknologi som solcelleanlegg, mener flere.

Hatleliblokka i Molde

Hatleliblokka i Molde har fortsatt fellesmåling og kostnadene ville bli store med smartmålere i alle 162 leiligheter.

Foto: Gunnar Sandvik

Det er bestemt forbud mot fellesmåling når de nye smarte strømmålerne skal installeres i alle norske husstander senest innen 2019.

Men et flertall på Stortinget mener borettslag som vil bli plusskunder og for eksempel vil ha solcelleanlegg på taket, kan ha fellesmåler.

Flertallet i energi- og miljøkomiteen med Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de grønne har gitt klare signaler om dette i ei innstilling om endringer til energiloven. Teknisk Ukeblad omtalte dette i påska.

Rolf Eidsæter i Mobo

Adm.dir. Rolf Eidsæter i Mobo, ser mange fordeler med fortsatt fellesmåling i borettslag.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Det var jo bestemt forbud, men så kommer dette innspillet i forbindelse med ny teknologi, blant annet solceller på tak i borettslag. Og med plussordninga så kan det bli mulig å få fellesmåling, sier direktør i Møre og Romsdal Boligbyggelag MOBO, Rolf Eidsæter.

Alle må kunne bli plusskunde

Plusskundeordninga til nettselskapa har bred politisk støtte. En plusskunde kan – for eksempel med solceller på tak og fasader – deler av året produsere mer strøm enn kunden selv forbruker. Overskuddet av strøm kan så selges tilbake til nettselskapet.

I borettslag kan ikke den enkelte boligeier selv bli plusskunde. Dette fordi det er borettslaget som kan bestemme hvordan tak, fasader og eiendom kan nyttiggjøres til lokal energiproduksjon.

Slik argumenterer Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL i et siste liten innspill til energimeldinga. For at ikke boligselskapa skal utelukkes fra plusskundeordninga, må fellesmåling tillates, mener NBBL.

– De fleste mener dette er ei god ordning som gir lavere nettleie. Når vi nå får inn muligheter til å bruke ny teknologi, så kan borettslaga produsere sin egen strøm og bruke den i stedet for å sende den ut på nettet, sier Eidsæter.

Selv om det er fellesmåling, så har hver boenhet sin egen strømmåler, slik at de kan følge med på eget strømforbruk.

Likhet for kundene

Svein Rødal og Gerhard Eidså

Svein Rødal og Gerhard Eidså mener det er mye å spare både for nettselskap, kunder og samfunn om man tillater fellesmåling.

Foto: Gunnar Sandvik

Istad Nett har også kjempet for at borettslag skal få benytte fellesmåling og har tilbydd dette til boligselskap.

Daglig leder, Gerhard Eidså, sier de med den tradisjonelle fellesmålinga, vil kunne løse problem med avregning for plusskundeordninga.

Han får støtte av tidligere Istad Nett-leder Svein Rødal, som også argumenter for likhet.

Næringsbygg og butikksentre får fortsette med fellesmåling også etter at smarte strømmålere blir installert. Rødal mener dette er identiske kunder med borettslag og sameie og derfor bør behandles likt.

– Disse kundene bør få samme behandling med samme tariffer, samme strømregning for samme forbruk, sier Rødal.

24 borettslag med totalt 1676 boenheter i Istad Nett sitt område har søkt om å videreføre ordninga med fellesmåling, men Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, har avvist dette.

Venter på departementet

Etter at signalet kom fra stortingsflertallet om at det bør åpnes for fellesmåling, avventer nå NVE på svar ifra Olje- og energidepartementet (OED) på hvordan de skal håndtere dette.

Kommunikasjonsrådgiver Jan Magne Bae i OED opplyser til NRK at NVE arbeider med plusskundeordningen. De vil i dette arbeidet ta hensyn til boligselskapenes mulighet til å være plusskunde med alle de fordeler dette innebærer.

Solbakken Terrasse

Solbakken Terrasse i Molde har store tak og fasader som i framtida kan utnyttes til å produsere egen strøm.

Foto: Gunnar Sandvik