Bønder rister på hodet over mosjonskrav

Fredag var det møte mellom bønder og Mattilsynet for å diskutere kravet om at alle storfe skal være ute minimum åtte uker i sommerhalvåret.

Flere bønder rister på hodet over kravet om at alle storfe skal være ute minimum 8 veker sommerhalvåret. Bøndene er positiv til økt fokus på dyrevelferd, men mener dette kravet byr på utfordringer.

Se TV-reportasjen her: Bønder mener mosjonskravet blir vanskelig å få til i praksis.

Arnar Lyche

Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal bondelag var til stede på møtet fredag.

Foto: Brede Røsjø / NRK

Januar 2014 ble det bestemt at all storfe i løpet av sommerhalvåret skal ha en sjanse for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker.

Fredag arrangerte Møre og Romsdal bondelag et møte mellom bønder og Mattilsynet for å prøve finne gode løsninger på utfordringene som reglene gir.

– Vi ønsker at bøndene som driver i praksis og representere virkeligheten skal treffe det regelverket som er utformet av byråkratene, sier Arnar Lyche, organisasjonssjef i Møre og Romsdal bondelag.

Utfordringer

Bøndene er positiv til økt fokus på dyrevelferd, men mener mosjonskravet byr på utfordringer.

– Vi er for beitekravet, men samtidig vet vi at mange har problemer med å få til dette i praksis, og de vil vi kjempe sammen med. Vi vil ikke miste en eneste bonde på grunn av beitekravet fordi vi trenger alle sammen, sier Lyche.

– Ordningen er preget av at de som har laget reglene har sittet på kontor og ikke drevet med praktisk fjøsarbeid, sier Karl Arne Austnes, som er bonde på Godøya i Giske.

(Saka fortsetter under bildet)

Kyr på gård

Januar 2014 ble det bestemt at all storfe i løpet av sommerhalvåret skal ha en sjanse for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum åtte uker.

Foto: Brede Røsjø / NRK

Dyrevelferd

Bård Birkeland, seniorrådgiver i Mattilsynet tror alle er enige i at beite er en positiv ting, men at det er noen som har utfordringer.

Jorunn Gunnerud

Jorunn Gunnerud sier de har funnet delvise løsninger på gården.

Foto: Brede Røsjø / NRK

– Det håper jeg de finner ut av. Jeg syns dette møtet er veldig positivt slik at vi får lyttet til hverandre.

Birkeland sier mosjonskravet gjelder i dag, men det er foreløpig ikke satt frister for når bøndene må komme med løsninger til hvordan de skal oppfylle kravet. Bonde Jorunn Gunnerud har funnet en delvis løsning.

– Vi har kvigene ute, men sliter med å ha melkekyrne, ute. Det er både et arealproblem og vi har myrjord over hele bruket og veier som går tett inntil huset. Vi vil helst finne gode løsninger, sier hun.

– Jeg er veldig klar på det at vi har god dyrevelferd 365 dager i året ikke bare de ukene på beite. Vi har kostet på en del med nytt ventilasjonsanlegg og gjort diverse ting som gjør at kua har fått bedre helse.