NRK Meny
Normal

Bioforsk på Tingvoll kan bli nedlagt

Styret i Bioforsk foreslår å si opp leieavtalen med NORSØK og trekker seg ut av kommunen. Det skriver tk.no.

Tingvoll Gard
Foto: Kjetil Valde

Det er i saksforslaget til styret i Bioforsk at forslaget om avvikling av Bioforsk på Tingvoll kommer frem. Bioforsk anbefaler Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) å legge ned forskingsmiljøet ved Tingvoll Gard.

Tidens Krav har fått tak i rapporten, og i innstilligen står følgende:

«Styret ser meget alvorlig på de økonomiske utfordringer som Bioforsk og dermed Norsk institutt for Bioøkonomi står ovenfor. Styret er av den oppfatning at infrastrukturkostnader må reduseres, men at dette ikke må gå ut over faglig produksjon og satsninger nedfelt i strategisk plan. Bioforsk anbefaler at NIBIO avvikler leieforholdet over en hensiktsmessig tidsperiode på en forsvarlig faglig og økonomisk måte ved Tingvoll Gard.»

Tidens Krav har bedt administrerende direktør Harald Lossius svare ja eller nei på om dette betyr en nedleggelse på Tingvoll.

– Bioforsk foreslår å si opp leieavtalen med NORSØK, kompetansesenter-virksomheten flyttes til stiftelsen, og Bioforsk leier lokaler/arealer etter behov på Tingvoll Gard, skriver Lossius i en e-post til avisa.

Ordfører tolker det som nedleggelse

Peder H. Aasprang

Ordfører Peder Hanem Aasprang i Tingvoll.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

- Dette tolker vi som en ren nedleggelse. Det er som fryktet på forhånd, og meget dårlig nytt for oss. Bioforsk Økologisk er en hjørnesteinsbedrift i Tingvoll, og en nedleggelse vil ha store konsekvenser for Tingvoll som kommune, sier ordfører Peder Hanem Aasprang (Sp).

Styret for Bioforsk skal behandle saken 10. mars. Deretter skal interimsstyret i det sammenslåtte selskapet skal avgjøre saken 23. mars. Til slutt skal landbruksminister Sylvi Listhaug godkjenne omleggingen.