Bil av vegen

Like etter midnatt køyrde ein vil av vegen på fylkesveg 663 i Fræna. Det blei ikkje meldt om personskade som følgje av ulykka. Like etter køyrde ein annan bilførarar av vegen ved Aukra. Her klagar bilførar på smerter i eit kne og blei tatt hand om av helsepersonell.