Betre resultat

Helse Møre og Romsdal fekk i mai eit underskot i forhold til budsjettet på 5,6 millionar kroner. Dette er eit betre resultat enn månaden før. Dei største overskridingane kom på varekjøp, blant anna på medisinar. Helse Møre og Romsdal har til no i år eit underskot på 17 millionar kroner i forhold til det som er budsjettert.

Styre Helse Møre og Romsdal
Foto: Terje Reite / NRK