Betalte 16 millioner kroner bare for å få avfallet i retur

Først betalte kommunen 10 ganger normal takst for fjerning av forurenset betong. Så ble betongen knust og kjørt tilbake til tomta som vanlig fyllmasse.

Byggeplass Atlanten stadion i Kristiansund

Store masser er fylt på i grunnen for nye Atlanten stadion. Der havnet også forurensede masser som kommunen først betalt 16 millioner kroner for å få fjernet.

Foto: Eirik Haukenes / NRK


Da Kristiansund kommune lyste ut anbudet for bygging av nye Atlanten stadion leverte entreprenøren Mekvik Maskin det laveste anbudet på 37 millioner kroner. Ingen i Kristiansund kommune tenkte noe videre over at Mekvik hadde oppgitt en skyhøy kostnad på bortkjøring av forurensede masser.

Gullgruve for entreprenøren

Firmaet krevde mer enn 10 ganger normal pris. Så lenge totalprisen var lavere enn hos konkurrentene, var det ingen som så noe problem med det. Men det var før det ble kjent at konsulentfirmaet Cowi hadde bommet stygt på mengden urene masser som måtte vekk.

Slik ble prosjektet en gigantisk økonomisk sprekk for Kristiansund kommune – og en gullgruve for entreprenøren.

Bommet med 1.300 tonn

Cowi hadde i anbudspapirene oppgitt at det var 50 tonn urene masser som måtte fjernes. Realiteten viste seg å være 1.350 tonn. Saken ble da omtalt i Tidens Krav. Mekvik fjernet uansett alt dette til prisen oppgitt i kontrakten. Så sendte de ekstraregningen på 16 millioner kroner som kommunen betalte. En jobb som etter normaltakst skulle ha kostet en og en halv million kroner.

Lastebil Mekvik

Mekvik Maskin har kjørt forurenset betongmasse fram og tilbake til Atlanten stadion

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Kjørt tilbake til byggeplassen

Men det stopper ikke her. For de urene massene ble aldri håndtert slik regelverket tilsier. Forurenset jord ble mellomlagret ulovlig på Mekviks eiendom. Betongen som inneholdt miljøgiften krom-6 ble også fraktet til Mekviks steinuttak. Der ble den knust og kjørt tilbake til Atlanten stadion som fyllmasse under friidrettsbanen. Betong som det kostet kommunen 16 millioner kroner å få vekk, ligger altså fortsatt på tomta.

Ikke søkt

Per Mekvik

Per Mekvik sier det ikke ble søkt om bruk av urene masser.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Det finnes rom for å bruke urene masser som fyllmasse. Men dette må da først søkes om slik at faren for avrenning og forurensing i nærområdet blir kartlagt. Mekvik Maskin bekrefter i en e-post til NRK at de aldri søkte om dumpingen av betong som inneholdt krom-6 i byggegropa.

– Det ble ikke søkt, men orientert på byggemøte. Det var for øvrig ikke gitt andre krav som betingelse i kontraktspost, sier driftsleder Per Mekvik til NRK.

Kommunen ikke fornøyd

Kommunikasjonssjef Tore Lyngvær i Kristiansund kommune

Kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune, Tore Lyngvær.

Foto: Roar Halten / NRK

Kristiansund kommune sier de har jobbet med dette siden det ble kjent at de hadde beltalt 16 millioner kroner ekstra for å bli kvitt massene. Mandag vil kommuneledelsen ha en full gjennomgang av hele saken.

Vi er ikke fornøyd med det som har foregått på Atlanten Stadion, sier kommunikasjonssjef i Kristiansund kommune, Tore Lyngvær.