Ber om pengar

Styringsgruppa for Campus Kristiansund ber dei nye stortingspolitikarane frå fylket om å sørge for at det kjem pengar til prosjektet i statsbudsjettet for 2018. Prosjekt Campus Kristiansund vil ha høgare utdanning på Nordmøre på agendaen. Målet er å få 800 høg- og fagskolestudentar i Kristiansund innan 2020, og samle aktiviteten i eit felles bygg i sentrum av byen.