Ber om et snarlig møte

De tre regionrådene i Møre og Romsdal ber om et felles møte med Helse Midt-Norge. Bakgrunnen er den økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal og vedtaket om å kutte 200 årsverk. Jan Ove Tryggestad i Sunnmøre Regionråd sier de vil ha et møte i løpet av noen få dager. Både Torgeir Dahl i Romsdal regionråd og Kjell Neergaard i Nordmøre regionråd reagerer på at vedtaket ble gjort på bakgrunn av et forslag som ble lansert under styremøtet. Regionrådene krever også en snarlig evaluering av Magnussen-modellen som de mener har ført til at Møre og Romsdal har kommet dårlig ut økonomisk.

Jan Ove Tryggestad, Torgeir Dahl, Kjell Neerggard
Foto: Trond Vestre / NRK