Behov for krisepakke

Fylkesleder i Møre og Romsdal bondelag, Oddvar Mikkelsen, har en viss forståelse for at landbruksministeren må ha en oversikt over de totale konsekvensene før man innfrir bøndenes ønske om en krisepakke. – Jeg mener likevel at konsekvensene av tørken er såpass tydelige at en krisepakke snart bør bli aktuell, sier Mikkelsen.

Oddvar Mikkelsen
Foto: Ann Eli Nøsen / NRK