Ba på nytt om samvær for bestemor

Advokaten til bestemora som kjempar for å treffe barnebarnet sitt, Harald Grape, ba på nytt i dag om at ho får rett til å treffe henne. Advokaten la i formiddag ned påstand i Høgsterett om at bestemora skal ha rett til å få kravet sitt behandla av fylkesnemnda, som avgjer kven som har rett til å få sjå barnet. I dag har bestemora ingen slik rett, og har tapt saka både i tingretten og lagmannsretten. Barnebarnet har budd i fosterheim i seks år.

Advokat Harald Grape
Foto: John Inge Johansen / NRK