Avgjerd truleg først neste år

Behandlinga av den omstridde reguleringsplanen for avfallsdeponiet på Rausand vil truleg ikkje vere ferdig før etter eit halvt år. Det sa statssekreæt Lars Jacob Hiim (H) frå Kommunaldepartementet då han kom til Nesset tysdag føremiddag. Hiim seier seier saka har høg prioritet, men at fleire departement er involverte i behandlinga, og at dei mest omstridde sakene kan ende på regjeringa sitt bord.

Lars Jacob Hiim
Foto: Roar Halten / NRK