NRK Meny

Austnes kritiserer sykehusprosess

Charles Austnes, også styremedlem, sier at hvis de ikke legger frem disse opplysningene så er de ansvarlige, de unndrar opplysninger, og de kan være strafferettslig ansvarlige.