Auke i personar utan arbeid

I februar er over 4 600 personar er utan arbeid i Møre og Romsdal, viser tal frå Nav. Det er ein auke på over 34 prosent samanlikna med same månad i fjor, og er dessutan langt høgare enn auken landet sett under eitt. Men både her i fylket og i landet er det 3,3 prosent av arbeidsstokken som er utan arbeid. Ifølge Nav er det likevel mange som framleis kjem i arbeid.