Hopp til innhold

Aukar ikkje fergeprisene

Fylkestinget har vedtatt at det ikkje blir auka takstsoner på fylkesvegsambanda i Møre og Romsdal frå 1. januar 2021.