Arkitekt om nytt senter i Kristiansund: – Dagens sykehus har et stort potensial

Styret i Helse Møre og Romsdal er tirsdag på befaring i Kristiansund og på Hjelset i Molde etter at konseptrapporten for det nye sykehuset i Nordmøre og Romsdal ble lagt frem. I Kristiansund skal det bygges et distriktsmedisinsk senter.

Befaring Sykehuset i Kristiansund

Assisterende klinikksjef ved kirurgisk avdeling, Hans Chr Ofstad, orienterer styret i Helse Møre og Romsdal

Foto: Roar Halten / NRK

Det nye sjukehuset i Molde får 197 sengeplasser. I Kristiansund skal det etableres et distriktsmedisinsk senter med 22 poliklinikkrom, ti dagplasser og fire rom for bildediagnostikk.

Et av spenningsmomentene er hvilken løsning som blir valgt for det planlagte distriktsmedisinske senteret i Kristiansund.

Konseptrapporten åpner for to alternativer i Kristiansund: ett med poliklinikk og dagbehandling, eller et med poliklinikk, dagbehandling, og dagkirurgi.

Dersom det blir dagkirurgi, må Kristiansund i tillegg ha to operasjonsstuer og sju ekstra oppvåkningsplasser.

Dagens lokaler eller ny tomt?

Et annet spørsmål er om det distriktsmedisinske senteret skal etableres i de nåværende sykehuslokalene i Kristiansund eller om det skal etableres på et annet sted, nemlig Storhaugen noen hundre meter unna.

– Nå skal vi først se på hvilke muligheter Kristiansund sykehus gir for lokalisering av det fremtidige tilbudet. Vi skal gå gjennom de mest aktuelle delene av arealet. Senere skal vi se på den tomta som Kristianund har stilt til disposisjon dersom det skulle bli et nybygg, sier administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme.

Høy standard

Johannes Eggen orienterer styret i Helse Møre og Romsdal

Arkitekt Johannes Eggen orienterer styret i Helse Møre og Romsdal.

Foto: Roar Halten / NRK

I ettermiddag fikk styremedlemmene høre vurderinga fra arkitekt Johannes Eggen. Han mener dagens sykehuslokaler er svært godt egnet.

– Det er en del avdelinger her som har en veldig høy teknisk standard, både materialmessig, utstyrsmessig, men også når det gjelder planløsninger og layout. Så er det selvfølgelig andre deler av bygget som er preget av sin tid og alder. Men her er potensialet stort, særlig operasjonsavdelinga og røntenavdelinga her er tipp-topp, sier Johannes Eggen.

– Det som er utfordringa, og som det er mulig å jobbe med, det er å knytte sammen trafikken, gjøre det mere lesbart, få litt flere ventesoner og bruke de kvalitetene som vi har investert i tidligere, sier Eggen.

Storhaugen

Cathrine Roksvåg orienterer styret i Helse Møre og Romsdal

Cathrine Roksvåg viser frem lokalene på Storhaugen.

Foto: Roar Halten / NRK

Etter befaringa på sykehuset i Kristiansund tirsdag ettermiddag gikk turen til Storhaugen, som er det andre alternativet for plasseringa av det distriktsmedisinske senteret. På Storhaugen er det i dag et kommunalt helsehus som nettopp er blitt åpnet.

– Også her er det absolutt mulig å bygge et distriktsmedisinsk senter. Vi har noen utfordringer i forhold til hvor mange kvadratmeter tomta tåler, men anlegget her har jo flere muligheter, sier Johannes Eggen.

Styret i Helse Møre og Romsdal på befaring på Opdøl

Styret i Helse Møre og Romsdal på befaring på Opdøl i Molde.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Tirsdag ettermiddag fortsatte befaringa på Opdøl i Molde der det skal bygges et nytt sykehus. Tirsdag kveld skal styret i Helse Møre og Romsdal ha seminar og onsdag er det styremøte.