Åpnet ett felt etter ras

På fylkesveg 655 har det blitt åpnet ett felt, mellom Urke og Øye langs Norangsfjorden, etter ras. Opprydding pågår fortsatt, men det er mulig å passere med dirigering.