Hopp til innhold

Ankesak for tidlegare lege i august

Ein tidlegare lege får behandla saka si på nytt i Frostating lagmannsrett i august.

Det er sett av tre dagar til saka.

Den tidlegare legen blei nyleg frifunnen for skuldingane om at han skal ha massert brystvortene til ein pasient, men påtalemakta anka.

Den tidlegare legen har heile tida sagt at han er uskuldig.

Statens helsetilsyn tok autorisasjonen frå han hausten 2022.

Rettssak i Molde

Tidlegare lege frikjend for å ha massert brystvortene til pasient

Pasienten kom gråtande ut frå legekontoret og seier ho spydde då ho kom heim. Legen nektar for at det skjedde noko gale, og blei trudd i retten.