Ambulansetenesten blir styrket

Helse Møre og Romsdal planlegger en styrking av ambulansetjenestene når det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal er ferdig. En ekstra intensivambulanse, flere ambulanseoppdrag med medisinskfagleg følge, bedre bemanning, bygging av ny ambulansekai i Kristiansund og bedre tilrettelegging for bruk av helikopter. – Dette skal gjøres for å kompensere for lengre reisetid for mange pasienter, sier assisterende klinikksjef i Helse Møre og Romsdal, Lars Erik Sjømeling.

Helikopter Øygarden
Foto: Silje Mari Malmedal Alden