Ålesund kommune unngår ROBEK

Den førebelse rekneskapen for 2020 viser at kommunen unngår innmelding i ROBEK. Det skriv Ålesund kommune i ei pressemelding. Siste prognose i fjor haust viste eit meirforbruket på 159 millionar. No viser den førebelse rekneskapen eit meirforbruk på om lagt 142 millionar kroner, opplyser kommunen.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL