Alarmene testes klokka 12

I dag klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg. Sivilforsvaret tester anleggene fast i januar og juni hvert år og reparerer det som ikke fungerer. Jonas Solheim, som er sivilforsvarsadjutant i Møre og Romsdal, mener varslingen fortsatt er viktig. – Ja, dette er myndighetene sitt system for å varsle befolkningen ved akutt fare, så det er fortsatt aktuelt i 2021. Det kan være hendelser som gassutslipp fra industri eller dambrudd, sier Solheim. Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen.

Sivilforsvaret tester tyfon-anlegg
Foto: Midtnytt