NRK Meny
Normal

Aksjonerer mot nedlegging av sykehussenger

Nedlegging av flere sykehussenger vil være alvorlig, mener grasrota i Helse-Norge. Torsdag var det aksjon flere steder i landet.

Ein landsomfattande aksjon mot færre sjukehussenger vart markert i Volda.

Torsdag aksjonerte Helsetjenesteaksjonen med budskapet «Plass til alle» seks steder i Norge. I Volda aksjonerte de ansatte på sykehuset mot nedlegging av sykehussenger.

Ifølge Helsetjenesteaksjonen har det oppstått en myte om at jo færre senger et sykehus har, desto mer effektivt er det.

Dette fører til brutal pasientbehandling og bryter med helsevesenets grunnleggende verdier, mener organisasjonen.

Torsdag aksjonerte Helsetjenesteaksjonen med budskapet «Plass til alle» seks steder i Norge: Mo i Rana, Harstad, Volda, Bergen, Kongsberg og Oslo.

– Urealistisk

Det aksjoneres mot nedlegging av sykehussenger i Volda

Synnøve Rekkedal Hill og Inge Eskeland ved Volda sjukehus.

Foto: Arne Flatin / NRK

I Volda fokuserte den lokale aksjonsgruppen på både nedskjæringen av sykehussenger og viktigheten av et lokalsykehus.

Fagansvarlig for medisinsk avdeling i Volda mener at tallet på antall sengeplasser ikke kan reduseres, men heller må økes.

– Vi ser at det er et økende behov, men vi har fått med oss at ledelsen sentralt vil få mest mulig over på poliklinikk. Utviklingen i eldresamfunnet peker mot det motsatt, sier Inge Eskeland.

– Det er urealistisk å tro at vi på en medisinsk avdeling skal komme mer ned i liggetid enn det vi har nå, sier Inge Eskeland.

Lokalt engasjement

Flere ansatte ved Volda sjukehus brukte lunsjpausa for å støtte opp om under aksjonen

Flere ansatte ved Volda sykehus brukte lunsjpausen til å støtte opp om under aksjonen.

Foto: Arne Flatin / NRK

Helsetjenesteaksjonen ble stiftet 19. mars 2013. I mars 2014 ble aksjonen omgjort til en medlemsorganisasjon.

Ifølge aksjonen Norge ligger helt i bunnsjiktet i Europa når det gjelder sykehussenger i forhold til folketallet.

Den lokale aksjonsgruppa ville gjerne ha direktør i Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik på plass, men hun kunne ikke møte til den landsomfattende aksjonen.

– Jeg syns hun heller burde sagt hvor flott det er at grasrot-personalet engasjer seg. Dette er ikke en kritikk av de lokale helseforetakene, men en oppfordring til at de skal jobbe oppover i systemet, sier Synnøve Rekkedal Hill, i den lokale aksjonskomiteen.