Aasen vil ha meir til ferje

– Manglande ferjefinansiering rir Møre og Romsdal som ei mare. Det seier fylkesordførar Jon Aasen som viser til ei underfinansiering av ferjene på 120 millionar kroner. I dag kjem regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. – Det viktigaste kravet er å få ei finansiering som matcher auken i ferjetrafikken, seier Aasen: