– Vegvesenet må vurdere skredfaren

– Før det kan bli satt inn strakstiltak mot rasfaren på fylkesvegen langs Eikesdalsvatnet, må Statens vegvesen komme med sin nye vurdering av skredfaren, sier leder i samferdselsutvalget, senterpartiets Kristin Sørheim. Bygdefolket i Eikesdal roper varsko om den store rasfaren ved Ågothammaren. Sørheim har stor forståelse for at bygdefolk er bekymret når det stadig raser ned store steiner i vegbanen. – Vi vet at det er et skikkelig farlig punkt og at det har forvrerret seg. Det er også steder i Norddal og i Volda. Derfor har vi bedt Statens vegvesen gå gjennom skredsikringsplanen på nytt for å se hvilke tiltak som kan gjøres og hva som må prioriteres, sier Sørheim.

Kristin Sørheim
Foto: Gunnar Sandvik