– Vanskelig for barn å bli ferdig med overgrep på nett

Nettovergrep har trolig mer alvorlige langtidsvirkninger enn man tidligere har trodd. Problemet for ofrene er at det er vanskelig å avslutte traumet.

Ingrid Heggli

Statens Barnehus har de siste årene fått stadig flere saker om overgrep utført på nett.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Siden oppstarten i 2012 har tallet på barn og ungdom som har fortalt sine dystre historier på Statens Barnehus i Ålesund, stadig økt.

Ingrid Heggli

Ingrid Heggli sier de har større fokus på overgrep på nett.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Det første året hadde vi omtrent to hundre saker. I år tror jeg vi ender på 360. Det er en økning i antall barnestemmer som blir hørt av politiet, forteller daglig leder Ingrid Heggli.

Flere saker om overgrep på nett

Familievold utgjør 70 prosent av sakene som kommer til barnehuset. Men de siste årene har de ansatte også fått stadig flere saker som handler om overgrep utført på nettet.

– Man har større kunnskap om det og vi ser at det er stadig flere barn som blir utsatt for det. Derfor har vi stort fokus på det, sier Heggli.

Nettovergrepene har like stort fokus som fysiske volds- og overgrepssaker mot barn og medfører ofte både skyld og angst hos ofrene.

– Plutselig har det gått for langt. Da er det blitt vanskelig å si fra om fordi de har vært med på det selv, forklarer hun.

Alvorlige langtidsvirkninger

Mange av sakene om overgrep på nett har mer alvorlige langtidsvirkninger enn etterforskerne tidligere har vært klar over.

Barnehuset i Ålesund

Mange barn som er utsatt for overgrep på nett er redd for at bilder eller videoer skal dukke opp igjen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Den psykiske belastningen av at det fins video og bilder av deg på nettet, og at man lurer på når de vil dukke opp igjen, og det faktum at de vet ikke hvem personen som har utsatt dem for overgrepen er, gjør at det er vanskelig for barna å bli ferdig med det.

Trass i advarsler og kampanjer har tallet på nettovergrep stadig økt, Ofte med mange titalls ofre i hver sak.

– Det er derfor veldig viktig å ta disse sakene på alvor. Man kan tenke at det ikke er så viktig når det ikke har skjedd noe fysisk, men den psykiske belastningen er kjempestor, sier hun.