– Klar rettsutvikling

Også advokaten til foreldra, Halvard Helle, ba i dag om at bestemora får rett til å møte barnebarnet. Foreldra ser barnet sitt tre timar seks gongar i året. Helle meiner det har skjedd ei klar rettsutvikling dei siste åra der den bioloigiske familien har fått større rett til samvær med barn i fosterheimar. Den europeiske menneskerettsdomstolen har dei siste åra flerie gongar felt norske styresmakter for brot på menneskerettane i barnevernssaker.

Halvard Helle
Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK