NRK Meny

– Har ikkje blitt pressa i saka

–Fleire representantar framhevar at dei ikkje har blitt instruert om kva dei skal meiner om tomtevalet. Brit Tove Welde seier ho ikkje på nokon måte har blitt pressa i saka.