– Ett steg nærmere nytt sykehus

Klokka 12 fredag gikk fristen ut for å levere tilbud på å bygge det nye akuttsykehuset på Hjelset i Molde. Prosjektleder Knut Ragnar Heimdal er godt fornøyd med at solide og erfarne entreprenører ønsker å bygge sykehuset, som i tillegg skal bestå av et distriktsmedisinsk senter i Kristiansund. Nå skal de ulike tilbudene evalueres, og planen er å inngå kontrakt med entreprenør i september eller oktober. Av konkurransemessige hensyn går ikke prosjektledelsen ut med antall tilbud de har fått. Byggestart er planlagt høsten 2020.

Illustrasjon av sjukehuset for Nordmøre og Romsdal, SNR
Foto: Helse Møre og Romsdal