Hopp til innhold

– Eit ja til Ålesund sjukehus

Regjeringa si satsing på sjukehus i revidert nasjonalbudsjett er eit signal om at milliardutbygginga av Ålesund sjukehus kan starte. Det seier stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke (Ap).

Regjeringa vil både auke løyvingane til drift og auke lånerammene til helseføretaka.

– Stadfestinga av lånegarantien som Helse Møre og Romsdal har søkt om kjem først i det ordinære budsjettet. Men forslaget frå regjeringa inneber at arbeidet med prosjektet kan halde fram, seier Ask Bakke

Åse Kristin Ask Bakke
Foto: Malin Kjellstadli Korsnes / NRK